fbpx
ฮาร์โมนี่ คลินิก อาคารชาญอิสระ 1 ชั้น 3 ถนน พระราม 4 | 11:00 AM - 8:00 PM

ท่านสามารถติดต่อเราได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้

Harmony Clinic
อาคารชาญอิสระ 1 ชั้น 3
เลขที่ 942/108 ซอย 3 ถ.พระรามที่ 4
แขวง สุริยวงศ์ เขต บางรัก กทม 10500

083-852-4174
จันทร์ – อาทิตย์ ( เวลา 11.00-20.00 น. )

csharmonyclinic@gmail.com

Close Menu
×
×

Cart